google-site-verification: googleb42364e961af7a89.html


Đăng ký hàng năm: 30 €


Quyên góp không giới hạn ...

Tuy nhiên, từ khoản đóng góp 70 €, bạn sẽ đạt được trạng thái Thành viên Nhà hảo tâm

RẤT QUAN TRỌNG


Hiệp hội của chúng tôi được xếp loại vì lợi ích chung.

Điều này có nghĩa là bạn có thể thu hồi 66% số tiền quyên góp của mình từ cục thuế.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ nhận được, khi nhận được tư cách thành viên và khoản thanh toán của bạn, một biên lai thuế chứng thực cho khoản thanh toán của bạn.

2

ĐƠN GIẢN ĐƠN GIẢN CUỘC SỐNG CỦA BẠN VÀ TRẢ LỜI ĐI VÀ QUÀ TẶNG CỦA BẠN BẰNGCliquez sur le logo

To join the Association

You have 3 ways


3

Thực hiện chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của hiệp hội bằng cách sử dụng RIB bên dưới và gửi cho chúng tôi biểu mẫu thành viên của bạn hoặc chi tiết liên hệ của bạn qua email tớ

amdohuuvi@gmail.comi