google-site-verification: googleb42364e961af7a89.html

                                                                                                                                                                         

Theo yêu cầu của Tổng thống Cộng hòa Emmanuel Macron, Bộ trưởng Đại diện phụ trách Thành phố, Nadia HAI đã khởi xướng việc tạo ra một bộ sưu tập sẽ lần đầu tiên tập hợp hơn 300 hồ sơ dành cho những nhân vật đã đóng góp cho Lịch sử của chúng ta. nhưng vẫn chưa tìm thấy tất cả vị trí của mình trong ký ức tập thể của chúng tôi.

Những câu chuyện mạnh mẽ, những hành trình mẫu mực, những cam kết rõ ràng. Những câu chuyện của họ đã góp phần tạo nên lịch sử của nước Pháp trong suốt 230 năm, từ Cách mạng Pháp cho đến ngày nay.

Những người phụ nữ và đàn ông này đến từ khắp nơi trên thế giới hoặc sinh ra ở Pháp. Họ sinh ra ở Pháp, đã nhập quốc tịch Pháp hoặc đã cam kết

bằng cách này hay cách khác cho Pháp.

Rất nhiều câu chuyện và câu chuyện từ Pháp đóng góp vào lịch sử văn hóa, chính trị, nghệ thuật, thể thao, quân sự, âm nhạc, công đoàn, công nhân hoặc học giả.

Tất cả các vùng của Pháp đều có đại diện,

hàng chục quốc gia xuất xứ trên khắp thế giới chạy qua những tiểu sử này.

Không ai ở đó một cách tình cờ: họ đều là những nhân cách đã đánh dấu thời gian của họ và trí tưởng tượng của chúng ta; số phận của họ chứng minh rằng nền Cộng hòa đang được truyền bá.


Trang web Bộ TP.Hiệp hội tưởng nhớ Đỗ HỮU Vị (AMDHV) được thành lập bởi một số thành viên của gia đình Đỗ HỮU sống tại Pháp.

CÁC NỀN TẢNG CỦA HIỆP HỘI

PRÉSIDENT

Christian DO HUU

VICE-PRÉSIDENTE

Catherine CAVENEL

SECRETAIRE

Dominique DO HUU-THEVENON

TRESORIERE

Nhu Mai CONG TANG TON

GỬI EMAIL

Télécharger les statuts de

l'AMDOHUUVI

THÀNH VIÊN THƯỞNG

Stéphanie DO

Députée LREM

de Seine et Marne

Présidente du Groupe d'amitié

FRANCE VIETNAM

de l'Assemblée Nationale

Hélène LUC

Sénatrice honoraire

Thành viên danh dự là những người đã cống hiến những dịch vụ quan trọng cho hiệp hội.

họ được miễn đóng góp

Conseil scientifique


Président

Pascal Blanchard,

Historien

     

Salah Amokrane,

     coordianteur général chez Tactikollectif

     Nicolas Bancel,

     Historien

     Rachid Benzine,

     Romancier, dramaturge

     Samia Berkaoui-Chabani,

     Déléguée générale chez Ancrages.org

     David Diop,

     Ecrivain, prix Gongourt frd lycéens 2018

     Isabelle Giordano,

     Journaliste Radio et Télévision

     Sébastien Gokalp,

     Directeur chez Musée national de l'histoire de l'immigration

     Nadia Hathroubi-Safsaf,

     Rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas

     Laëtitia Hélouet,

     Directrice d'HEIP et du CEDS chez INSEEC U.

     Naïma Huber-Yahi,

     Directrice adjointe Association VIilles des Musiques du Monde

     Rachel Khan,

     Actrice, écrivaine et juriste

     Pascal Ory,

     Historien et membre de l’Académie Française

     AndréRakoto,

     Docteur en philosophie

     Aïssata Seck,

     Conseillère régionale d'île-de-France

     Leïla Slimani,

     Ecrivaine, Prix Goncourt 2016

     Catherine Wihtol de Wenden,     

     Politogue

Télécharger

PORTRAITS DE FRANCE

318 personnalités issues de la diversité et qui ont controbié à construire la France