google-site-verification: googleb42364e961af7a89.html

1. ĐƯA TÊN Đỗ Hữu Vị VÀO NƠI TRONG PARIS

THỦ TỤC

Bước đầu tiên: đặt cọc và nghiên cứu lời thề

Các mong muốn được các nhóm chính trị lập thành bảng trong Hội đồng Paris. Những mong muốn này được nghiên cứu bởi Ủy ban đặt tên đường, không gian xanh và các cơ sở công cộng của thành phố, dưới sự chủ trì của Laurence Patrice, phó phụ trách bộ nhớ, của thế giới chiến đấu. Cũng có thể xảy ra rằng chính ủy ban quyết định thực hiện một dự án cống hiến công cộng, thường được liên kết với các cuộc tham vấn địa phương được tổ chức ở các quận.

Hoa hồng, tạo thành từ Paris bầu, làm việc cùng với các gia đình và người thân của các nhân vật được vinh danh, các hội trường thị trấn huyện, các đại biểu có liên quan và các bộ phận khác nhau của thành phố như Sở Quy hoạch đô thị, Sở Spaces và môi trường, Tổng cục Văn hóa và Tổng cục Thanh niên và Thể thao. Các cá nhân hoặc thực thể cũng mang chuyên môn của họ, như ủy ban lịch sử của Thành phố Paris.

Lý tưởng nhất là địa điểm có mối quan hệ cụ thể với nhân cách được đề xuất và với lý lịch, tiểu sử của anh ta. Biết rằng ít nơi vẫn có sẵn cho mục đích này ở thủ đô.

Vị trí này có một số lợi thế.

- Không có cư dân sinh sống vì địa điểm này không có tên cho đến nay. Điều này tránh thay đổi địa chỉ, luôn luôn là một chút khó khăn.

- Quảng trường này nằm ở đầu Quai Louis Blérieot. Louis Blériot, người vượt eo biển vào tháng 7 năm 1909, là người hướng dẫn Đỗ Hữu Vị.

- Đỗ Hữu Vị lái chiếc Blériot XI trong chiến tranh 14-18


DỰ ÁN NÀY ĐƯỢC HIỆP HỘI KÝ GỬI TÊN HIỆU LỰC VÀO NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2021.

BẢN GIẢI QUYẾT SẼ ĐƯỢC NỘP VÀO HỘI ĐỒNG PARIS TẠI HỌP THÁNG 10.

Để tải xuống nghị án của Hội đồng Paris

Bấm vào đây

Họ đã giúp chúng tôi ...

Thư của Bà Stéphanie DO; Thứ trưởng Seine et Marne, Chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp Việt và bà Anne HIDALGO, Thị trưởng Paeis, đáp lễ

Thư của ông Francis SZPINER, Thị trưởng quận 16 của Paris